Monday, January 28, 2013

Queen Beatrix's Abdication Speech In English

(any translation mistakes are mine. Original text at bottom)

28 Januari 2013
As you all know, I hope to celebrate my 75th birthday in several days. I am thankful that it has been granted me to see this day come in good health. At the end of this year we will commemmorate that 200 years ago our country became a kingdom, which ushered in a new era in our history. The coincidence of these two occassions has prompted me to decide to retire from my position this year. It seems to me a good moment to actually take this step, which I have considered for some years now.
I've always considered it an exceptional privilege to commit a large part of my life to the service of our country, and, in concert,  to be able to give form to my duty to the monarchy. Prince Claus was a great support to me in that for many years.
Right up until today this fine role has granted me great satisfaction. It is inspiring to feel oneself involved with people, to sympathize with sadness and to share in times of joy and national pride. I have been able to experience that as well in the Carribean parts of our kingdom, where I have always also found much warmth and friendliness. Therefore I am not abdicating because the job is too burdensome, but from conviction that the responsibility for our country should now be in the hands of a new generation. It is with the greatest faith that I will transfer the monarchy on April 30 of this year to my son, the Prince of Orange. He and Princess Maxima are completely prepared for their future role. They will serve our country with dedication, faithfully preserve the constitution, and with all their talents, impress their own mark upon the kingship.
I feel myself strengthened by the thought that making room for my successor does not mean that I say goodbye to you. I hope that I can meet many of you, upon a time. I am deeply thankful to you for the trust that you have given me in the many fine years in which I was privileged to be your queen.

28 januari 2013
Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het éinde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. 
Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun.
Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.  Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. 
Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van ú. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.

No comments:

Explainer

I use this space as a brain dump, almost a note pad.
Lots of English translations of Dutch information, especially if I think something could also be useful for others. For speed I start with Google translate and then put on finishing touches myself.
*Use at your own risk.*